Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.** ต้อนรับลมหนาว ** เที่ยวเชียงใหม่
กับโปรแกรมแพคเก็จทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

นมัสการวัดพระธาตุดอยสุเทพ - เที่ยวบ้านแม้วดอยปุย - ชมพืชสวนโลก -
เที่ยวปางช้างแม่สา -
ฟาร์มกล้วยไม้สายน้ำผึ้ง - ไหว้พระ 4 วัด - สันกำแพง

วัดพระธาตุดอยสุเทพ บ้านม้งดอยปุย พืชสวนโลก
ปางช้างแม่สา ฟาร์มกล้วยไม้สายน้ำผึ้ง สันกำแพง
วัดสวนดอก วัดพระสิงห์ วัดเชียงมั่น

 


  

วันที่ 1          กรุงเทพฯ– เชียงใหม่ – ดอยสุเทพ – บ้านแม้วดอยปุย - พืชสวนโลก
XX.XX ยินดีต้อนรับสู่เชียงใหม่ พร้อมพนักงานคอยต้อนรับท่าน ท่าอากาศยาน เชียงใหม่ / สถานีขนส่ง / สถานีรถไฟ
  นำท่านสู่ดอยสุเทพฯ สักการะพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมชมทัศนียภาพ เชียงใหม่ ณ ระดับความสูง 3300ฟิต เหนือระดับน้ำทะเล
  จากนั้น นำท่านสู่ หมู่บ้านแม้วดอยปุยชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา (สามารถชมดอกฝิ่นได้ ในช่วงฤดูหนาว )
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน       
  จากนั้นนำท่านสู่  สวนเฉลิมพระเกียรติพืชสวนโลกชมนิทรรศการพืชสวนโลก ส่วนต่างๆ เช่น  Royal  Master or Agricultural อัจฉริยะภาพว่าด้วยทฤษฏีการเกษตร ที่ทรงคิดค้นกว่า 2000 ทฤษฎี International out door garden ,Inter Garden พืชสวน กลางแจ้งและในร่มจากโครงการหลวง ,  Indoor Exhibitions, Royal Pavilion ,The  tropical Garden, Corporate Garden  ชมพันธ์พืชกว่า 2.5 ล้านชนิด และเทคโนโลยีการเกษตรจากธุรกิจการเกษตรชั้นนำยิ่งใหญ่ระดับโลก   
  ( อาหารค่ำ อิสระ )                                                      
20.00 น. นำท่านเดินทางสู่ที่พัก ตามที่ท่านเลือก 
วันที่ 2          ปางช้างแม่สา – ฟาร์มกล้วยไม้ – วัดในเมืองเชียงใหม่
08.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ปางช้างแม่สาซึ่งกินเนสบุ๊คบันทึกเป็นที่จัดกลุ่ม ศิลป์ช้างวาดรูปที่ใหญ่สามารถขายได้ ราคาแพง ที่สุดในโลก พร้อมการฝึกลูกช้างและช้างอาบน้ำ ช้างทำงาน
  จากนั้นนำท่านแวะชมฟาร์มกล้วยไม้
12.00 น. อาหารกลางวัน
ค่ำ อาหารค่ำ ขันโตกดินเนอร์ การแสดงวัฒนธรรม เชียงใหม่
  จากนั้นนำท่านสักระ วัดเก่าแก่ในเมืองเชียงใหม่ วัดพระสิงห์ , วัดเชียงมัน วัดสวนดอก ซึ่งเป็นวัดที่สวยงามและ ชาวเชียงใหม่ นับถือมาแต่ โบราณและถ่ายภาพอันประทับใจ เป็นทีระลึก
ค่ำ อาหารค่ำ ขันโตกดินเนอร์ การแสดงวัฒนธรรม เชียงใหม่
วันที่ 3           สันกำแพง -ส่งสถานีขนส่ง / สนามบิน - กรุงเทพฯ
08.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
  จากนั้นนำท่านสู่สันกำแพง ชมการสาธิตการ ผลิตเครื่องเงิน, ทำร่ม, ผ้าไหม แวะซื้อของฝากของที่ระลึก ซื้อของฝาก
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ข้าวซอยร้านขึ้นชื่อ
  ** ได้เวลานัดหมายส่งท่าน สนามบิน **
  *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
  อัตราค่าบริการ
 
Hotel Period Price / THB / PAX
Top North Hotel ( 3 *** ) Now - 31 October 2014 5,600.-
Imm Hotel ( 3 *** ) Now - 31 March 2015 5,400.-
**  20 December 2014 - 10 January 2015 ** 5,800.-
Roseate ( 3 *** ) Now - 31 March 2015 5,700.-
Airport Greenery ( 3 *** ) Now - 31 March 2015 6,300.-
M Hotel ( 3 *** ) Now - 31 October 2014 5,550.-
Royal Lanna ( 3 *** ) Now - 31 October 2014 5,550.-
**  20 December 2014 - 10 January 2015 ** 5,850.-
  อัตราค่าบริการนี้รวม
  **  ค่ารถรับ - ส่งตลอดการเดินทางตามที่ระบุ
  **  ค่าห้องพัก 2 คืน ตามโรงแรมที่ท่านเลือก
  **  ค่าอาหาร 6 มื้อ  ตามรายการ
  **  ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
   
   ***  สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Power Travel & Tour ***
   Tel. : 02-2594855 - 602-2594855 - 6
  Hotline :  089-8119034089-8119034 // 089-1687611089-1687611 // 081-8493770081-8493770 // 091-7169763
   หรือดูรายละเอียดโปรแกรมได้ที่ www.powertravels.com
   E - Mail  :  webmaster@powertravels.com
   
   

 
 
Copyright ? 2006-2010 www.powertravels.com All Rights Reserved.