Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.** ท้าลมหนาวกับดินแดนเหนือสุดของเมืองไทย **  "  เชียงใหม่ - เชียงราย "
กับโปรแกรมแพคเก็จ 3 วัน 2 คืน

นมัสการวัดพระธาตุดอยสุเทพ - เที่ยวบ้านแม้วดอยปุย -
ชมพืชสวนโลก -
แหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติแม่ขะจาน -
ไหว้พระ 4 วัดดังในตัวเมืองเชียงใหม่ - พิพิธภัณฑ์บ้านดำ - วัดร่องขุ่น

วัดพระธาตุดอยสุเทพ บ้านม้งดอยปุย พืชสวนโลก
 วัดร่องขุ่น  พิพิธภัณฑ์บ้านดำ น้ำพุร้อนแม่ขะจาน
 
คุ้มขันโตก วัดพระสิงห์ วัดสวนดอก

 


  

วันที่ 1          กรุงเทพฯ– เชียงใหม่ – ดอยสุเทพ – บ้านแม้วดอยปุย - พืชสวนโลก
XX.XX ยินดีต้อนรับสู่เชียงใหม่ พร้อมพนักงานคอยต้อนรับท่าน ท่าอากาศยาน เชียงใหม่ / สถานีขนส่ง / สถานีรถไฟ
  นำท่านสู่ดอยสุเทพฯ สักการะพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมชมทัศนียภาพ เชียงใหม่ ณ ระดับความสูง 3300ฟิต เหนือระดับน้ำทะเล
  จากนั้น นำท่านสู่ หมู่บ้านแม้วดอยปุยชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา (สามารถชมดอกฝิ่นได้ ในช่วงฤดูหนาว )
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ( Buffet )
  จาก นั้นนำท่านสู่  สวนเฉลิมพระเกียรติพืชสวนโลกชมนิทรรศการพืชสวนโลก ส่วนต่างๆ เช่น  Royal  Master or Agricultural อัจฉริยะภาพว่าด้วยทฤษฏีการเกษตร ที่ทรงคิดค้นกว่า 2000 ทฤษฎี International out door garden ,Inter Garden พืชสวน กลางแจ้งและในร่มจากโครงการหลวง ,  Indoor Exhibitions, Royal Pavilion ,The  tropical Garden, Corporate Garden  ชมพันธ์พืชกว่า 2.5 ล้านชนิด และเทคโนโลยีการเกษตรจากธุรกิจการเกษตรชั้นนำยิ่งใหญ่ระดับโลก   
  ( อาหารค่ำ อิสระ )                                                      
20.00 น. นำท่านเดินทางสู่ที่พัก ตามที่ท่านเลือก 
วันที่ 2          เชียงราย - น้ำพุร้อนแม่ขะจาน - วัดร่องขุ่น - พิพิธภัณฑ์บ้านดำ
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่จังหวัดชียงราย ระหว่างทางแวะคลายอิริยาบถที่ บ่อน้ำร้อนแม่ขะจาน เชิญแช่เท้า ในน้ำร้อนเพื่อสุขภาพ
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดร่องขุ่น ชมปฏิมากรรมภาพวาด อันงดงาม ฝีมือคนไทย
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน
  จากนั้น ท่านชม พิพิธภัณฑ์ บ้านดำ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ พื้นบ้านขนาดใหญ่ที่รวบรวมของสะสมและผลงานศิลปะอันล้ำค่านับหมื่นชิ้น ภายใต้การรังสรรค์ของ "อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี" ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ( จิตรกรรม ) ผู้มีฝีมือทางด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น อีกทั้งยังเป็นที่นิยมชมชอบของวงการศิลปะสากลอย่างกว้างขวาง
19.00 น. บริการอาหารค่ำ แบบ ขันโตก ดินเนอร์ ( พร้อมชมการแสดง )
 วันที่ 3          วัดในเมืองเชียงใหม่ - ช้อปปิ้งของฝาก - กรุงเทพฯ
08.00 น. 08.00น บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
  จากนั้นนำท่านสักระ วัดเก่าแก่ในเมืองเชียงใหม่ วัดพระสิงห์ ,วัดเชียงมัน วัดสวนดอก ซึ่งเป็นวัดที่สวยงามและ ชาวเชียงใหม่ นับถือมาแต่โบราณ และถ่ายภาพอันประทับใจ เป็นทีระลึก 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ข้าวซอย ร้านขึ้นชื่อของเขียงใหม่
  จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้ง สินค้าพื้นเมืองตลาดวโรรสซื้อของฝาก เช่น หมูยอ น้ำพริกหนุ่ม ท้อดอง แหนม ฯลฯ
  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สถานีขนส่ง / สนามบิน
  *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
  อัตราค่าบริการ
 
Hotel Period Price / THB / PAX
Top North Hotel ( 3 *** ) Now - 31 October 2014 6,950.-
Imm Hotel ( 3 *** ) Now - 31 March 2015 6,850.-
**  20 December 2014 - 10 January 2015 ** 7,250.-
Roseate ( 3 *** ) Now - 31 March 2015 7,200.-
Airport Greenery ( 3 *** ) Now - 31 March 2015 7,200.-
**  20 December 2014 - 1 January 2015 ** 7,650.-
M Hotel ( 3 *** ) Now - 31 October 2014 7,000.-
01 November 2014 - 31 March 2015 7,400.-
**  20 December 2014 - 1 January 2015 ** 7,700.-
Royal Lanna ( 3 *** ) Now - 31 October 2014 6,950.-
01 November 2014 - 31 March 2015 7,000.-
**  20 December 2014 - 1 January 2015 ** 7,300.-
  อัตราค่าบริการนี้รวม
  **  ค่ารถรับ - ส่งตลอดการเดินทางตามที่ระบุ
  **  ค่าห้องพัก 2 คืน ตามโรงแรมที่ท่านเลือก
  **  ค่าอาหาร 5 มื้อ  ตามรายการ
  **  ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
   
   ***  สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Power Travel & Tour ***
   Tel. : 02-2594855 - 6
  Hotline :  089-8119034 // 089-1687611 // 081-8493770 // 091-7169763
   หรือดูรายละเอียดโปรแกรมได้ที่ www.powertravels.com
   E - Mail  :  webmaster@powertravels.com
   
   

 
 
Copyright ? 2006-2010 www.powertravels.com All Rights Reserved.